מתוך:

שפע או מחסור

02:48

למידע נוסף על התוכנית  (2 1 קטע וידיאו)