מתוך:

שפע או מחסור

02:48

למידע נוסף על התוכנית  (4 1 קטע וידיאו)