מתוך:

משאיות תקועות

01:52

למידע נוסף על התוכנית  (3 1 קטע וידיאו)