מתוך:

גארי מוהלברגר

02:46

למידע נוסף על התוכנית  (קטעי וידיאו)