מתוך:

מהפיכה רובוטית 2

03:47

למידע נוסף על התוכנית  (2 1 קטע וידיאו)