מתוך:

לחשוב בגדול - גיבוי לביוספירה

02:00

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)