מתוך:

לשרוד על מאדים - אוויר

00:48

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)