מתוך:

להגיע למאדים - לשרוד את המסע

02:47

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)