מתוך:

לשרוד על מאדים - מים

01:20

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)