מתוך:

להגיע למאדים - נחיתה בטוחה

01:25

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)