מתוך:

להגיע למאדים - לעזוב את כדור הארץ

02:25

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)