מתוך:

לחשוב בגדול - מבוא למאדים

03:28

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)