מתוך:

להגיע למאדים - תכנון מסלול

02:17

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)