מתוך:

לחשוב בגדול - זיהום חללי

01:33

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)