מתוך:

לחשוב בגדול - חקר החלל בעתיד

02:53

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)