מתוך:

לחשוב בגדול - למה שהאנושות תגיע למאדים?

03:09

למידע נוסף על התוכנית  (25 1 קטע וידיאו)