המזל"ט הצבאי הראשון

02:33

למידע נוסף על התוכנית  (2 1 קטע וידיאו)