פגיעה בחמקן מפציץ

03:44

למידע נוסף על התוכנית  (3 1 קטע וידיאו)