לווייתני אורקה קטלניים

NGT / Roberto Bubas
לווייתני אורקה קטלניים

תקציר

נגלה מה הן השיטות הקטלניות שבהן משתמשים לווייתני האורקה במפרץ ואלדז. זהו עדר לווייתני האורקה היחיד בעולם העולה מן הים ותופס את טרפו מן היבשה.