מתוך:
מדע הטיפשות
+8
רביעי 1 ינואר 13.15

לירות ולברוח!

00:34

למידע נוסף על התוכנית  (16 1 קטע וידיאו)