מתוך:
שניות מאסון
+14
שני 21.15

11 בספטמבר

02:36

למידע נוסף על התוכנית  (2 1 קטע וידיאו)