מתוך:
שניות מאסון
+14
חמישי 21.10

11 בספטמבר

02:36

למידע נוסף על התוכנית  (2 1 קטע וידיאו)