מתוך:
שניות מאסון
+14
חמישי 21.10

מינכן 72

03:43

למידע נוסף על התוכנית  (2 1 קטע וידיאו)