מתוך:
שניות מאסון
+14
שבת 23.30

הצונאמי

02:55

למידע נוסף על התוכנית  (2 1 קטע וידיאו)