מתוך:
שניות מאסון
+14
רביעי 29 יולי 22.45

הצונאמי

02:55

למידע נוסף על התוכנית  (2 1 קטע וידיאו)