מלה"ע ה-2:קולות מהחזית

+14
©National Geographic
מלה"ע ה-2:קולות מהחזית

תקציר

ב-8 במאי 2020 ציינו 75 שנים לכניעת הנאצים לבעלות הברית במלה"ע ה-2 באירופה. שחזור היום החשוב הזה ורבים מהאירועים הדרמטיים שהובילו אליו מעדויות האנשים שזוכרים אותו.