Promo

עונה 2

אחרי פיגועי 11 בספטמבר הכתה את ארה"ב סדרת פיגועים נוספת: מעטפות המכילות אנתרקס נשלחו לקורבנות תמימים וגרמו למותם של 5 בני אדם ולבהלה בארה"ב. למרות מאבקי כוח בין סוכנויות וכיווני חקירה שגויים, חוקרי האף-בי-איי איתרו חשוד מרכזי מפתיע: מדען במעבדות החומרים המסוכנים של צבא ארה"ב עם גישה חופשית לחומרים המסוכנים בעולם.

00:30