מתוך:
דייגי הטונה
+14
רביעי 22.00

הברית

01:26

למידע נוסף על התוכנית  (4 1 קטע וידיאו)