משמידת המשחתות

02:16

למידע נוסף על התוכנית  (3 1 קטע וידיאו)