מתוך:

אמריקה משיבה מלחמה

עונה 1

02:23

למידע נוסף על התוכנית  (3 1 קטע וידיאו)