הפארקים הלאומיים של אמריקה: דובים

+8
©National Geographic
הפארקים הלאומיים של אמריקה: דובים

תקציר

פיתוח קונספט הדובים של הפארקים הלאומיים.