עולמו של הפיל

+8
© Gina Poole
עולמו של הפיל

תקציר

תוכנית זו עוקבת אחר עדרי פילים הנודדים במטרה למצוא מזון ואזורי מחיה בטוחים באמצעות ידע שמועבר לאורך הדורות.