לנשוך, לעקוץ, להרוג: אדוני החוף

+8
©National Geographic
לנשוך, לעקוץ, להרוג: אדוני החוף

תקציר

הדרכים שבהן בעלי חיים יכולים להרוג באמצעות ארס.