עקרב אוכל תיקן

מבט מעמיק על הדרכים בהם בעלי חיים הורגים באמצעות ארס.

01:31

למידע נוסף על התוכנית  (3 1 קטע וידיאו)