הצצה

מבט מעמיק על הדרכים בהם בעלי חיים הורגים באמצעות ארס.

00:46

למידע נוסף על התוכנית  (3 1 קטע וידיאו)