הטרנטולה הענקית

מבט מעמיק על הדרכים בהם בעלי חיים הורגים באמצעות ארס.

03:04

למידע נוסף על התוכנית  (3 1 קטע וידיאו)