נקרא לטבע

עונה 1

בעקבותיהם של כלבים מדהימים, צוותים משולבים של בני אדם וכלבים מתחרים במרוץ הרפתקאות שלא נראה כמותו.

00:30