הוטרינרים הכפריים: אוסף הזוחלים

+8
©National Geographic
הוטרינרים הכפריים: אוסף הזוחלים

תקציר

חברים וותיקים, ד"ר הודג'ס וד"ר פרגסון, הם הבעלים והמפעילים של בית החולים הווטרינרי המטפל בחיות מכל הצורות וכל הגדלים.