כנופיות התנינים

© AQUAVISION TV PRODUCTIONS
כנופיות התנינים

תקציר

בעמק לואנגוואה שבזמביה ישנו נהר עצום של תנינים. בתוכנית זו, נעקוב אחר המאבק של התנינים החיים בנהר לשלוט ולשרוד.