מתקפת התנינים

+14
© National Geographic Channels / Gregg Maxwell
מתקפת התנינים

תקציר

אוכלוסיית התנינים האמריקנים בפלורדיה חוזרת. ממש כפי שקרה לאוכלוסיית תניני הים באזור הצפוני של אוסטרליה. ככל שהאוכלוסייה גדלה, פלורידה והתנינים שלה עלולים לחוות יותר ויותר מפגשים של פנים מול פנים - לטוב או לרע.