הבונה והשועל

03:23

למידע נוסף על התוכנית  (6 1 קטע וידיאו)