אפריקה הנפלאה - 2.9

הסדרה שמציגה את המורשת הטבעית המדהימה של אפריקה. הסדרה מתעדת לא רק את בעלי החיים והצמחים האופייניים אלא גם את מאמציהם של החוקרים ושומרי הסביבה ביבשת.

00:30

למידע נוסף על התוכנית  (קטעי וידיאו)