היפופוטם נגד תנין

היפופוטם נגד תנין

תקציר

בכורה: שתיים מן החיות הקטלניות ביותר באפריקה חיות זו לצד זו, האחת אוכלת עשב גדולה, והאחרת היא טורפת בנהר.