ריב דמים: היפופוטם נגד אריה

+8
ריב דמים: היפופוטם נגד אריה

תקציר

ביום ההיפופוטם מתנהג באגרסיביות ובטריטוריאליות, אך בלילה השליטה עוברת לטורפים כאשר ההיפופוטמם יוצא מהמגרש הביתי שלו, הנהר.