כוכב לכת עוין:אפריקה

+14
©National Geographic
כוכב לכת עוין:אפריקה

תקציר

אפריקה, כאן צומחים חיים מדם שנשפך, והכול צריכים להשתחוות לשמש העזה.