לווייתן קטלן נגד כריש

+14
©National Geographic
לווייתן קטלן נגד כריש

תקציר

התעלומה של לוייתני האורקה שתוקפים כרישים לבנים גדולים בשביל הכבד שלהם משאירה את המדענים מבולבלים. אך מדוע הכרישים בורחים כאשר האורקות מתקרבות?