תקיפת נחש

02:17

למידע נוסף על התוכנית  (קטעי וידיאו)