התפשטות הנחש הבורמזי

התפשטות הנחש הבורמזי

תקציר

התוכנית מביאה למסך את קורות הועדה לשימור הדגה ובעלי החיים של פלורידה, ואת הניסיונות האחרונים שלה להשתלט על פיצוץ האוכלוסין של נחש הפיתון הבורמזי - עונת ציד של ארבעה שבועות, עם פרס כספי לציידים שילכדו את מספר הנחשים הגדול ביותר.