פרומו

עונה 1

סדרה זו מביאה את סיפוריהם של בעלי החיים במספר שמורות טבע פרטיות בדרום אפריקה. מקבץ זה מציג את התחרות על כוח ושליטה במערכת אקולוגית מלאה באתגרים.

00:30