כרישים מול גולשים

+8
©National Geographic
כרישים מול גולשים

תקציר

תקיפות כרישים גוברות ברחבי העולם והתוכנית בודקת מדוע תקיפות רבות כל כך מופנות נגד גולשים.