פרומו

בטבע, לכל בעל חיים יש את דרך הפעולה שלו. התקפה והגנה, תקשורת והזדווגות, השגת מזון ושליטה בשטח. כדי לשרוד בטבע צריך אסטרטגיה. באמצעות קטעי ארכיון וגרפיקה ממוחשבת, מציגה תוכנית זו את הטקטיקות בהן נוקטים בעלי החיים על מנת לשרוד ולשלוט בטבע.

00:30