אויבים אולטימטיביים

+8
©National Geographic
אויבים אולטימטיביים

תקציר

בעקבות מקרי מוות מוזרים של פילים חושפים דרק ובוורלי ז'ובר סיפור מדהים שמאשר את התאוריה שאריות צדים פילים. קריינות: ג'רמי איירונס.