קרב בין שכווי ענק

02:08

למידע נוסף על התוכנית  (3 1 קטע וידיאו)